Fresh Corridor 1 | Projectbestuur

Het projectbestuur is verantwoordelijk voor de algemene voortgang van het totale project Fresh Corridor. Het projectbestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van: diverse toonaangevende partijen binnen de groenten en fruitsector en de financiers.


Projectbestuur:


Jan Fransoo Voorzitter
Peter Verbaas Frugi Venta, penvoerder FC 9 Communicatie, FC 10 Multi Modaal Control
Stan de Ridder The Greenery
Adrie Visbeen Visbeen Transport
Jan Vorstermans Fresh Park Venlo
Fruitmasters Holland - FC 4 Rotterdam -Betuwe Fruitpact
Sofie Tolk, Jouke Schaap Havenbedrijf Rotterdam
Fred Krijnen Sea-Invest - FC 2 Rotterdam Cool Port
Mart Valstar Best Fresh Group FC 7 Westland
Michel Jansen Total Produce
Miquel Gonzales Verenigde Bedrijven en Ondernemers Barendrecht 
Willem Baljeu FC 9 Communicatie,
Marco Huisman Stichting Projecten Binnenvaart
Gerard Wesselink Provincie Zuid-Holland
Herman de Knijf                Adviseur

Projectbureau;

Wim van de Geijn Innovatiepraktijk Wim van de Geijn


Het projectbestuur:

  • Initieert de deelprojecten FC2 t/m FC10
  • Biedt ondersteuning bij de opstart hiervan
  • Neemt deel aan bestuurlijk overleg om eventuele blokkades voor de uitvoering van deelprojecten weg te nemen
  • Zorgt voor samenhang met gerelateerde ontwikkelingen in de greenport, mainport en logistiek
  • Zorgt voor samenhang tussen de projecten onderling
  • Ondersteunt publiciteit naar de achterban
  • Legt verantwoording af over de voortgang van Fresh Corridor aan financiers en AgentschapNL

Contact:

Wim van de Geijn