Fresh Corridor 4 | Fruitpact Betuwe

Fresh Corridor 4 (FC4) omvat een binnenvaartverbinding tussen de Rotterdamse haven (Maasvlakte terminals, Merwehaven, Waal-Eemhaven) en binnenvaartterminals in de Betuwe met aansluitend wegtransport van en naar diverse partijen in het Fruitpact, voor zowel import als export.
 
Op bedrijvenpark Medel (aan het Amsterdam Rijnkanaal bij Tiel, wordt door leidende partijen geïnvesteerd in een nieuwe binnenvaart (container)terminal.
 
Het onderzoek richt zich op haalbaarheid van gecontaineriseerd vervoer per binnenvaart, berekening van de ketenkosten in vergelijking met wegtransport, vereiste voorzieningen op terminals, beoordeling van ladingstromen voor vervoer op de verschillende relaties van de partijen in het Fruitpact gebied en de beoordeling van de effecten op emissies en belasting ten opzichte van de weginfrastructuur.
 
De eindrapportage is eind 2010 opgeleverd, evenals de LOI waarde waarin werd voorzien om in 2011 op proefbasis te gaan varen. Klik hier voor de samenvatting van Fruitpact Rivierenland.

Deelnemers:
Koninklijke Fruitmasters Groep
Pouw/CTU Groep
StER Stimuleringsprogramma Rivierenland
Kamer van Koophandel Midden Nederland
De Groot International
Frugi Venta
Fruitpact Rivierenland
Havenbedrijf Rotterdam


Contactpersoon:

Sjors Kruiper, Fruitmasters