Fresh Corridor 5 | Rotterdam, Vlissingen, Antwerpen

Fresh Corridor 5(FC5) voorziet in een binnenvaartverbinding tussen Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen. Aanvang in deze deelgebieden wordt naar behoefte voorzien.
 
In FC 5 is begin 2011 een start gemaakt met het bewerkstelligen van een transitieplan voor verhuizing van onder andere de fruitbedrijven op de noordoever naar de Coolport.
 
Stuurgroep:

RFW (Rotterdam Fruit Wharf)
Total Produce
 
Contact:

Fred Krijnen, Rotterdam Fruit Wharf