Fresh Corridor 7 | Aansluiting Westland

Fresh Corridor 7 (FC7) is opgestart in maart 2009. Activiteiten binnen dit deeltraject is de koppeling van teelt, handel en logistiek aan Fresh Corridor. Verder is gekeken naar de impact van het verplaatsen van de fruitport en de containerisatie op de business en de gevolgen hiervan op de eisen die worden gesteld aan de infrastructuur voor zowel interne als externe ontsluiting. Augustus 2011 is een succesvolle proefvaart gemaakt tussen de Uniport en de kade van Stena Line in Hoek van Holland. Dit heeft vervolg gekregen in de ondertekening van een intentieverklaring tussen Stena Line en elf Westlandse bedrijven om 10.000 - 15.000 containers per jaar te gaan vervoeren via deze verbinding.

In het kader van het project Fresh Corridor is in 2009/2010 een studie uitgevoerd waarin is aangetoond dat een verbinding over water tussen Uniport en het Westland zeer wenselijk is om teelt, handel en logistiek te koppelen. Per jaar wordt via de handelsterreinen in het Westland ongeveer 9 miljoen ton groenten en fruit verhandeld. Ongeveer 25 procent hiervan betreft import uit overzeese gebieden, voornamelijk citrus, druiven, hardfruit, ananas, mango etc. Deze producten worden gelost in de Rotterdamse haven en vervolgens verder getransporteerd naar het achterland. Ongeveer dertig procent van de producten die in het Westland worden verhandeld zijn afkomstig uit overige Europese landen en 45 procent betreft Nederlands product en dan hoofdzakelijk uit het Westland.

Om de 25 procent importfruit van de Maasvlakte naar het Westland te transporteren, wordt tot op heden gebruik gemaakt van trucks. De truckafstand van en naar het Westland bedraagt 120 km. Bij transport via water, is de truckafstand gereduceerd tot 20 km. Hierdoor kan het bedrijfsleven een lagere CO2-uitstoot realiseren, kan de servicegraad omhoog en zal de kostprijs uiteindelijk dalen. Denk daarbij aan congestie op de A15, die de komende jaren naar verwachting verder zal toenemen door geplande werkzaamheden op dit traject.

 

 
 
Stuurgroep:
  • Best Fresh Group (voorzitter)
  • ABC Westland
  • Fresq
  • Van Daalen Transport
  • Daily Fresh
  • Flora Holland
  • Varekamp Coldstores
  • Gemeente Westland
  • Provincie Zuid-Holland

Contact:

Mart Valstar, Best Fresh Group