Fresh Corridor 8 | Venlo Terminal

Fresh Corridor 8 (FC8) omvat de ontwikkeling van een ECT bargeterminal in Venlo. Vermoedelijke operationele start van dit deeltraject is voorzien per 1 januari 2010.

Stuurgroep:

Nog te formeren

Contactpersoon:

Nader te benoemen