Fresh Corridor 9 | Communicatie en kennisdeling

In 2009 is een start gemaakt met de Fresh Corridor Road Show om de achterban en andere belangstellenden te informeren over het doel van het Fresh Corridor programma. Belangrijke doelstelling is tevens bedrijven te interesseren voor deelname aan het project Fresh Corridor. Per bedrijf kunnen de motieven voor deelname sterk verschillen.
 
Ongeveer eens per maand vindt een Roadshow plaats, waarbij de inhoud op maat op de toehoorders wordt afgestemd. Eind 2011 wordt een congres georganiseerd voor belanghebbenden waarin op basis van de ervaringen in Fresh Corridor een doorkijken wordt gegeven naar toekomstige ontwikkelingen in de sector. 
Heeft u interesse in deelname aan een roadshow, neemt u dan vooral contact op met Frugi Venta.
 
Begin 2011 is een onderzoekscomponent toegevoegd aan dit deelproject waarin alle actuele en relevante technieken die de houdbaarheid van groenten en fruit in containers positief beïnvloeden in kaar worden gebracht. Diversificatie in containers brengt een complexere en daarmee kwetsbaardere logistiek met zich mee. Bundeling van multomodale stromen en benutten van laadmiddelen voor retourstromen wordt bemoeilijkt. Veel kennis over benodigde conditioneringscondities van goederen is verspreid beschikbaar, overzicht ontbreekt echter.
'In welke situaties voegen specifieke conditioneringstechnieken specifieke waarde toe aan de multimodale groente en fruitketen?' Binnen dit project bestaan mogelijkheden om bestaande technieken in de praktijk te toetsen en de waarde ervan door ervaren onderzoekers te laten bepalen.
 
Donderda 27 september jl. zijn de resultaten van het project Fresh Corridor gepresentaeerd tijdens het congres: Verslogistiek in Beweging in het STC in Rotterdam.Stuurgroep:

  • Wim van de Geijn, van de Geijn Partners
  • Willem Baljeu,(Voorzitter)
  • Peter Verbaas, Frugi Venta
  • Wilma van den Oever, Frugi Venta
  • Sofie Tolk, Havenbedrijf Rotterdam
  • Gerard Wesselink, Provincie Zuid-Holland
  • Maira van Helvoirt, CBRB
  • Marco Huisman (Maatwerk Binnenvaart)

 


Contact:

Peter Verbaas, Frugi Venta