Fresh Corridor 10 | Multi Modaal Support Systeem

Fresh Corridor 10 (FC10) beoogt een Beslissings Ondersteunend Systeem (BOS) te ontwikkelen. Door een platform met koppeling van bestaande informatiesystemen waardoor goederenstromen synchormodaal kunnen worden gepland en bestuurd door eigenaren. Om dit te bereiken is de huidige en toekomstige situatie ingebracht in een pakket van eisen, richting voor een onafhankelijk faciliterend ICT platform. Tevens worden waar mogelijk procesverbeteringen aangebracht in de dienstverlening tussen bedrijfsleven en overheden.

In FC10 wordt de binnenvaartketen inzichtelijk gemaakt. Erasmus/Transumo heeft het private proces geïnventariseerd rond de huidige ladingstromen. Flow Innovations heeft dit breder getrokken over het hele importproces in onderzoek naar de verbinding tussen private en publieke activiteiten.

Frugi Venta en de overheidsdiensten Douane, PD, NVWA en KCB werkten in het project Horizontaal Toezicht naar afnemend dagelijks toezicht van de overheid door verbeterpunten in het huidige proces te benoemen en te stroomlijnen waarbij nadrukkelijk gebruik gemaakt wordt van de waarborgen die bedrijven (al) kunnen bieden.

Een gewenste output hiervan is de implementatie van supd@x waarmee de transparantie van de keten en de efficiency in logistieke processen tussen bedrijfsleven en overheid verbetert. Zo wordt kostenreductie gerealiseerd. In de nieuw in te richten Coolport (zie FC2) zullen de vele controles 24/7 op één locatie plaatsvinden. Nu kunnen controles op vele plaatsen en tijdstippen plaatsvinden: via containerscan naar douane groen (fytocontrole), douane blauw (fiscus), fytosanitaire controle (PD), kwaliteitscontrole, controle op begassing van de container etc.

Begin 2011 is het Programma van Eisen opgeleverd. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande systemen en beschikbare technologie. Voornaamste doelstelling binnen FC10 is het faciliteren van multimodaal vervoer door ICT-systemen van dienstverleners zoals rederijen, de haven, binnenvaart, containerterminals en handelsbedrijven en toezichthouders zoals douane, Kwaliteits Controle Bureau (KCB) en Plantenziektenkundige Dienst (PD), onderling slim te verbinden.
Veel van deze functionaliteit zal naar verwachting samenkomen in het NLIP (Nationaal Logistiek Informatie Platform). De eerste stappen om het systeem te realiseren en informatie te ontsluiten worden inmiddels ingezet door de groenten- en fruitsector.

Stuurgroep:

Frugi Venta

Contact:

Peter Verbaas, Frugi Venta
 
Bekijk de film: http://www.talmon.nl/portfolio/fresh-corridor/