Intentieverklaring Stena Line en bedrijfsleven voor binnenvaartverbinding Maasvlakte - Westland

In aanwezigheid van burgemeester Sjaak van der Tak van Gemeente Westland, Hans Goossensen van provincie Zuid- Holland en vertegenwoordigers van ABC Logistics, ADB Cool Company, Anaco-Greeve, Bud Holland, Cool Chain Group , Cool Control, Fruitpartners, IFFE, LBP Rotterdam, Nature’s Pride en Varekamp Coldstores, tekenden Mart Valstar, voorzitter FC 7, en Stena Line directeur Pim de Lange en Marco Zwaap van barge operator Danser, een intentieverklaring aan boord van de Stena Transit, één van de vrachtschepen van Stena Line.
De bedrijven onderschrijven hiermee hun intentie om 10.000 - 15.000 containers van de Maasvlakte per binnenvaartschip naar het Westland te vervoeren. Hiermee wordt het wegennet ontlast en reduceert de CO2 uitstoot aanzienlijk. Voor Stenaline biedt dit voldoende economische grondslag om te investeren in de extra faciliteiten die hiervoor nodig zijn.
Dit leverde felicitaties op aan het adres van de ondernemers van Sjaak van der Tak, burgemeester van het Westland en Hans Goossensen, namens provincie Zuid-Holland. “De pilot die in augustus 2011 in alle vroegte werd beklonken, is hiermee geslaagd”, aldus Van der Tak. “De wereld vraagt om innovatieve oplossingen om 7,7 miljard mensen van goed en gezond voedsel te voorzien. Een efficiënte en duurzame logistiek in de keten levert hier een belangrijke bijdrage aan.”
Support
“Als provincie zijn we er van overtuigd dat een innovatieve toekomstgerichte havenactiviteiten onlosmakelijk verbonden zijn met een innovatieve en toekomstgerichte tuinbouwsector”, aldus Hans Goossensen. “Fresh Corridor is een goed voorbeeld van synchromodaal vervoer waarbij vernieuwingen zijn ingezet door het bedrijfsleven. Een omslag die we bij de overheid van harte ondersteunen.” Goossensen sprak hierbij de belofte uit als provincie support te blijven geven waar het kan, niet alleen in woorden, maar ook in daden. “We wachten op de volgende stap.”
Lessen
Willem Baljeu, gaf namens het Projectbestuur van Fresh Corridor een korte terugblik op het totale project en noemde daarbij cijfers die zeker tot de verbeelding spreken. “Synchromodaal vervoer op trajecten in het Westland, naar de Ridderhaven, Waddinxveen, Rivierenland en de Betuwe leveren een CO2 reductie van ruim 7000 ton. Het aantal vrachtwagenkilometers neemt af met ruim zes miljoen. Fresh Corridor heeft ons een aantal lessen geleerd. Snelheid is niet altijd geboden, het gaat om op tijd leveren. De snelheid van de modaliteiten voldoet. Bij deelnemers is het bewustzijn ontstaan van wat moet en hoe snel. Er is afstemming tussen binnenvaart en de terminals en er is transparantie gecreëerd in kosten en procestijden. Fresh Corridor is een voorbeeld voor de geplande topgebieden van overheid en bedrijfsleven.”